Contenuto principale

Uporaba različnih vrst vozovnic in terminskih vozovnic

VOZOVNICE

TERMINSKA VOZOVNICA ZA CELOTNO OMREŽJE

Velja za celotno mestno omrežje ne glede na število voženj in prestopov za čas trajanja, ki je označen na vozovnici (60 ali 75 minut), od trenutka validacije.

KUPONSKA VOZOVNICA ZA CELOTNO OMREŽJE

Zgoraj navedene vozovnice z možnostjo prestopanja v roku 60 minut so na voljo tudi v paketu 10 voženj po ugodnejši ceni.

Kuponsko vozovnico lahko uporablja več potnikov (validirati jo je treba za vsakega potnika posebej) pod pogojem, da je eden od potnikov imetnik vozovnice.

VOZOVNICA ZA DVA LINIJSKA ODSEKA

Omogoča enkratno vožnjo na dveh linijskih odsekih brez časovnih omejitev.

DNEVNA VOZOVNICA ZA CELOTNO OMREŽJE

Izpolniti jo je treba z imenom in priimkom uporabnika in velja za celotno omrežje na dan njene validacije.

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

Po validaciji, ki jo je treba opraviti pri vstopu v vozilo, vozovnice ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.

Ob nedeljah in praznikih veljajo terminske vozovnice 240 minut (4 ure).

 

TERMINSKE VOZOVNICE

DVOTEDENSKA VOZOVNICA (LINIJA ali OMREŽJE)

Velja od 1. do 15. dne ali od 16. do zadnjega dne v mesecu. Na podlagi sklepa Deželnega odbora št. 2552 z dne 22.12.15, od meseca junija 2016 lahko dvotedenska vozovnica velja 15 zaporednih dni od datuma, ki ga uporabnik zapiše.

MESEČNA VOZOVNICA (LINIJA ali OMREŽJE)

Velja od prvega do zadnjega dne v mesecu, ki ga uporabnik napiše na vozovnico vključno s svojim imenom in priimkom.

ČASOVNA VOZOVNICA (LINIJA ali OMREŽJE)

Velja samo v naslednjih časovnih terminih: od 5. do 7. zjutraj in od 21. ure do zadnje dnevne vožnje.

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

Uporabnik mora v celoti izpolniti terminske vozovnice in jih validirati pri prvem vstopu v vozilo. V primeru kakršne koli zlorabe vozovnice (brisanje, ostrganje, ponaredba podatkov itd.) je vozovnica neveljavna. Terminske vozovnice lahko kupimo za eno linijo/en odsek ali za celotno omrežje. Za linije z dvema odsekoma (seznam je na voljo v vozilih ali na spletni strani) je treba kupiti terminsko vozovnico za celotno omrežje, če jo nameravamo uporabiti za oba odseka; sicer je na terminsko vozovnico za linijo/odsek treba napisati I, če jo nameravamo uporabiti le za prvi odsek, ali II, če jo nameravamo uporabiti le za drugi odsek.

Terminske vozovnice za linijo/odsek veljajo tudi na drugih linijah, katerih proga točno sovpada s tisto, ki je zapisana na vozovnici.

 

LETNA VOZOVNICA (LINIJA ali OMREŽJE)

Velja 12 zaporednih mesecev od meseca nakupa in ni podvržena kakršnim koli podražitvam tarif. Za izdajo letne vozovnice je potrebno pridobiti osebno izkaznico.

ŠOLSKA VOZOVNICA (LINIJA ali OMREŽJE)

Velja 10 mesecev od 1. septembra do 30. junija ali od 1. oktobra do 31. julija (vključno nedelje in prazniki). Za izdajo šolske vozovnice je potrebno pridobiti osebno izkaznico.

VOZOVNICE PO SUBVENCIONIRANI CENI

Potrdila o pripadanju zadevnim zaščitenim kategorijam, ki so upravičene do koriščenja ugodnosti iz 3. odstavka 34. člena deželnega zakona št. 23/2007, izdaja Avtonomna Dežela Furlanija Julijska Krajina. S potrdilom se lahko upravičenci javijo v podjetju Trieste Trasporti, ki izdaja subvencionirane vozovnice.

Za izdajo subvencionirane vozovnice je potrebno pridobiti osebno izkaznico.

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

V primeru izgube ali kraje letne, šolske ali subvencionirane vozovnice bo uporabniku, ob predložitvi kopije prijave, brezplačno izdana nova vozovnica.

Če potnik med kontrolo nima pri sebi letne, šolske ali subvencionirane vozovnice (ki jo je pa redno izpolnil in validiral pred omenjeno kontrolo), lahko vozovnico potem izroči v pregled v roku 5 dni od prekrška na Uradu za kazni (ulica Lavoratori št. 2); v tem primeru bo kazen znižana.

 

 

SPLOŠNA NAVODILA:

Na zahtevo pristojnega osebja mora potnik pri kontroli pokazati vozovnico in osebni dokument oziroma osebno izkaznico.

Ob kontroli lahko pristojno osebje odvzame neveljavne terminske vozovnice.

Deželni zakon 13/2014 določa upravno kazen € 70,00 (plus plačilo vozovnice) za potnike, ki nimajo veljavne vozovnice (v slučaju, da kdo v teku leta večkrat stori isti prekršek, bo upravna kazen povišana za 50%).

POZOR! Pri kontrolah v vozilih je prišlo do podajanja lažnih podatkov. Opozarjamo, da ima podajanje lažnih podatkov lahko kazenske posledice.