Contenuto principale

Pravila in predpisi

Prevoz koles na tramvaju

V tramvajskih vagonih, označenih z ustrezno tablico, je ob sobotah in nedeljah v nekaterih terminih (odhodi iz Oberdanovega trga ob 09:11, 10:11 in 11:11 uri) dovoljen prevoz do maksimalno 6 koles istočasno poleg 3 koles, nameščenih na zunanjem prtljažniku za kolesa. Spodaj objavljamo pravila vedenja, ki jih mora uporanik te storitve skrbno upoštevati: Natovarjanje in […]

Kontrole in kazni

Družba Trieste Trasporti d.d. lahko izvaja kontrole na vozilih in preveri uporabo veljavne vozovnice. Kontrole opravlja pristojni kontrolor, ki se izkaže s specifično službeno izkaznico. Kontrolor, ki opravlja funkcijo javnega uslužbenca, lahko od potnika zahteva osebni dokument za ugotavljanje njegove istovetnosti v primerih, ko smatra, da je to potrebno. Če potnik noče izročiti dokumenta, kontrolor lahko […]

Motorne ladje: ladijski pravilnik

Odobren s sklepom Pokrajinskega sveta št. 28 z dne 22.04.2004  Trieste Trasporti d.d. priporoča vsem potnikom, naj na vsak način poskrbijo za lastno varnost, za varnost oseb, za katere so odgovorni ter za varnost ostalih potnikov ter naj polagajo največjo pozornost ob vkrcanju in izkrcanju s tem, da se držijo navodil posadke ter da ne […]

Splošni prevozni pogoji

Splošni prevozni pogoji iz 9. junija 2013. 1. ČLEN – VOZOVNICE 1. Vsak potnik mora obvezno: a) pridobiti redno vozovnico, in sicer: vrednostno vozovnico, ki jo mora žigosati ob vstopu v prevozno sredstvo: mesečno vozovnico, ki jo mora izpolniti, če je to predvideno, v skladu z navodili, natisnjenimi na hrbtni strani, in jih potrditi ob […]