Contenuto principale

Družba

aziendaTrieste Trasporti SpA je koncesionar javnega potniškega prevoza v tržaški pokrajini, v kateri je 60 % kapitalski delež javni, 40 % pa v lasti zasebnega podjetja Arriva plc (prevzel ga je Deutsche Bahn). S skoraj 215.000 zaposlenimi podjetje velja za največjega evropskega operaterja na tem področju.

Od leta 2001 – v tem letu je Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina na podlagi izida evropskega javnega razpisa sklenila desetletno pogodbo za opravljanje javne službe. Veljavnost pogodbe je bila nato podaljšana do leta 2014 – zagotavlja Trieste Trasporti spa storitve lokalnega javnega prevoza na območju pristojnosti Tržaške upravne enote (prometno omrežje meri v celoti približno 340 km).

Celotno omrežje, ki je med najbolj razvejanimi v Italiji, šteje 56 mestnih prog in 1 tramvajsko progo, na katerih se ob delavnikih zagotavlja približno 5.600 voženj in skoraj 70 milijonov prevoženih potnikov na leto.

Na območju je 1.400 avtobusnih postajališč, ki so medsebojno oddaljena v povprečni razdalji 200 metrov. Večina postajališč je opremljenih z informacijami o voznih redih in z drugimi uporabnimi informacijami, več sto pa jih ima nadstrešek. Na nekaterih mestih je bilo nameščenih 74 avtomatov za nakup vozovnic.

Na podlagi koncesije za opravljanje dejavnosti javnega prometa družba TT upravja tudi pomorski liniji v Tržaškem zalivu, to sta celoletna povezava Trst-Milje in poletna povezava Trst-Barkovlje-Grljan-Sesljan.

PODATKI20132012
Število zaposlenih vključno z vodstvenim osebjem810824
Število voznikov591603
Vozni park273273
Tramvaji66
Turistični avtobusi11
Šolabusi88
Prevoženi kilometri lokalnega javnega prevoza (L.J.P.)12.779.52113.099.642
Prevoženi kilometri tramvajskega javnega prevoza098.758
Hitrost lokalnega javnega prevoza15,0214,77
Povprečno št. prevoženih kilometrov na voznika21.70422.021
Povprečno št. prevoženih kilometrov na avtobus (L.J.P.)46.81147.983
Povprečno št. prevoženih kilometrov na tramvaj (L.J.P.)15.86316.460
Povprečno št. prevoženih kilometrov J.L.P. avtobus + tramvaj45.80547.305
Prevoženi kilometri občasnih prevozov in najetih avtobusov82.46372.585
Število potnikov L.J.P.65.941.45368.142.462
Število potnikov na pomorskih linijah68.91270.914
na liniji Trst-Barkovlje-Grljan7.0319.533
na podaljšani liniji do Sesljana5.1844.885
na liniji Trst-Milje56.69756.496